Kontaktpersoner

Navneliste over kontaktpersoner for foreninger i Snejbjerg

 

Menighedshusets bestyrelse:                                                                            E-mail:          

Erna  Andersen      Sigkvarteret 13    Formad       6171 1392              erna.clausen.andersen@gmail.com

Knud Hansen                          Engbjerg 150        Næstformand  97168017    metteogknud@gmail.com

Ruth og Ingolf Blæsbjerg      Sigkvarteret 1         Sekretær        97162303    rib@fibermail.dk

Daniel Christiansen              Munkgårdkvarteret 112                 75343216     dach@hotmail.dk

Dorit Pedersen                      Syrenparken 3                              97225230     3@gmail.com

Kasserer 

Henning Nørgård Munkgårdkvarteret, 169.    51149454             ihnj1@outlok.dk                                                                                             

 

Køkken ansvarlig:

Katrine Rohde                               Gødstrupvej 60                            97161229

 

Eftermiddagsmødeudvalg:

Ella Relund                                  Toustrupvej 17                         97220593  ella.relund@gmail.com

 

 

KFUM & k:

Formand        Vita Kousgaard                   22942384

Næstformand  Gert Løbner                    20863114

 Kasserer       Ole Vinter                            21422036

                      Doris Haunstrup    

 

 

Voksenforum

Tove                                                                             26159574

Alice Løbner                                                                 20927620

 Lisbeth Helms                                                             61691616

Hanne Vinter                                                                41828

 

 

KFUM-spejderne:

Vagn Mortensen     Bjerrevej 5  Tanderupkjær  grupperådsf.  97 166031 inge.vagn@mortensen.tdcadsl.dk      

 

 

 

 

Bibelkursusudvalg


Britta Mikkelsen                           Agerbjerg 22              97168267   brm@imgenbrug.dk

Irene Bak                                     Toustrupvej 14           97161701  kibak@energimail.dk

Ove Pedersen                              Sønderalle 15            97161134

 

 

Pedel i Menighedshuset:

Anne Boe                              Sydgaden 20    Tlf. 27649025                anneboe@live.dk

 

 

Rengøringsassistent:

 

 

 

Sognepræst :

Jens Chr Kirk         Snejbjerg Hovedgade 2       Tlf.97161122              jeck@km.dk

 

Sognepræst:

Mona Kjær Nielsen, Munkgårdkvarteret 244,     Tlf.97164233                Mokn@km.dk

 

Organist:

 Mariane Bak Mikkelsen , Tothøjvej 14.      20182505      marianne@snejbjergkirke.dk

                                                                                                                                                       

Sognemedhjælper:

  Dorte Klokmose                                        40484515      dorte@snejbjergkirke.dk          

 

 

Forårsmarked: Erling Rasmussen     Studsgårdvej 22          97168137      eras1@live.dk

 

KLF:                  Steen Nygaard            Agerbjerg 68               97161874 Steennygaard@fiberpost.dk

 

 

Menighedshusets repræsentanter:

Nøvlingskov Efterskole: Steen Nygård  Agerbjerg 68

 

 

 

 

                                                                                      

Udskrevet d. 28 april 2019.

 

                                                                                                          

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 
 

 
 
snejbjerg menighedshus. et aktivt hus i Snejbjerg