Indre Mission

 

Indre Missions voksenarbejde - en gren af Folkekirken. Vi er en flok voksne som kommer i Menighedshuset, og er Sammen i et godt fællesskab. Alle er velkommen til at deltage i fællesskabet. Vi arrangerer møder, og vi prøver at variere dem, så der Bliver noget for enhver smag. Kom og vær med i samværet.                                                      

Formand Erna Andersen tlf 6171 1392

 

 

Spændende aftenmøder.

2019.

 

 

 6. Nov.Kl.18.00.  IM i Snejbjerg 125 års fødselsdagsfest m.fællesspisning. Tale v/ kommunikstionschef  Asbjørn Asmussem,        Fredericia.      Koret ”Cirka” fra Fredericia medvirker.

Tilmelding til spisning senest d. 2. nov. på tlf. 97168192 eller   97162303.

13. Nov. Kl.19.30. Møde v/ Ingrid Markussen, Christiansfeld     Emne: Forbøn - helbredelse                      

10. Dec. KL.19.30. KFUM og K`s. Adventsfest.                      

11. Dec. Kl.19.00. Julehygge Rosenlund.

29. Dec. Kl. 19.00. Julefest v/ Pastor Christian Poulsen,Gullestrup

 

2020.

6- 9. Jan. Kl. 19.30. Bedeuge. Onsdag i kirken.

15.Jan. Kl.. 19.30. Møde v/  Missionær  Karen Nygård Jensen, Vildbjerg            

22.Jan. Kl. 19.30. MH`s generalforsamling.

05.Feb.Kl. 19.30. Møde v/ Pastor Johannes Esmarch, Videbæk

04.Marts. Kl. 19.30. Sang aften

11. Marts. Kl. 19.30. Møde v/ Missionær Jørgen Bloch, Randers

01. April. Kl. 19.30. Møde v/ Gymnasielærer Erik Dahl,Lem

22. April. Kl. 19.30.Kreds – aften  v/ Professor Kurt E. Larsen. Århus. Emne: Kirkens vækst i verden i dag.

27. maj. Kl.18.00 . Forårsfest med spisning. v/ Provst Asger Korsholm, Vildbjerg Tilmelding til spisning senest den 18 maj.      På tlf. 97168192 eller 97162303.

17. juni.  Evt. Sommerfest.   Se kirkeblad.

 

 

 
 

 
 
snejbjerg menighedshus. et aktivt hus i Snejbjerg